Thành Công

700.000 $ 650.000 $

Sự chúc mừng dành cho ngày kỷ niệm thành lập, ngày khai trương hay sự kiện trọng đại nào đó, hoa được thiết kế dành riêng cho từng khách hàng.