Rực Rỡ

1.100.000  1.050.000 

Sự chúc mừng dành cho ngày kỷ niệm thành lập, ngày khai trương hay sự kiện trọng đại nào đó, hoa được thiết kế dành riêng cho từng khách hàng.