BÓ HOA HỒNG DÂU

300.000 $

Tips: Mỗi bó hoa đặt gửi cho người nhận luôn được đính kèm một băng-rôn, thiệp miễn phí. Hãy ghi nội dung băng-rôn này vào phần thông điệp khi đặt hoa trực tuyến tại www.hoatuoiphanrang.com bạn nhé. Bó hoa có thể giao được hầu hết các xã/huyện trong tỉnh, nhưng chủng loại và phụ liệu có thể có khác biệt với mẫu mà không cần báo trước.